×
Przedmiot obrad Kalendarium Opłata i noclegi Formularz zgłoszeniowy Publikacja Konkurs Kontakt Program

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Triada nauk administracyjnych - stan obecny i perspektywy, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.


Przedmiot obrad

Klasyczna triada nauk o administracji ukształtowana zwłaszcza w poglądach Frizta Stier-Somlo na początku XX wieku miała dawać skończoną wiedzę o administracji. Rozwój różnych nauk szczegółowych, mających w większym lub mniejszym zakresie za przedmiot badań administrację publiczną, jak również kierunki badań w ramach klasycznej triady, a więc nauki prawa administracyjnego, nauki administracji i nauki o polityce administracyjnej, spowodowały z jednej strony pytanie o wystarczalność triady w badaniach nad administracją, z drugiej strony – o zasadność wyodrębniania poszczególnych nauk, czy też o ich istotę. Różne konferencje i publikacje stanowiące pokłosie rozważań w tym zakresie świadczą o wciąż żywej i nierozwiązanej do końca kwestii stanu nauki administracji, czy współzależności dyscyplin zajmujących się badaniem administracji publicznej. Również ostatnie zmiany związane z nowym podziałem dyscyplin naukowych stawiają problematykę klasycznej triady nauk o administracji w nowym świetle, a równocześnie wskazują na aktualność pytania zarówno o stan obecny, jak i jej perspektywy.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej prowadzonych w ośrodkach akademickich w kraju i zagranicą, wymiana doświadczeń i prezentacja poglądów, zarówno przedstawicieli nauki jak i praktyków, w zakresie obecnego stanu wiedzy i perspektyw rozwoju podstawowej triady nauk o administracji.

Zamiarem organizatorów konferencji jest również znalezienie odpowiedzi na istotne pytania związane z aktualnością wyróżniania triady nauk o administracji, zasadności wyróżniania poszczególnych nauk w jej ramach czy potrzeby poszukiwania innych dyscyplin badawczych uzupełniających wiedzę o administracji.


Proponujemy Państwu następujące obszary tematyczne:

 1. Stan i perspektywy nauki prawa administracyjnego.
 2. Stan i perspektywy nauki administracji.
 3. Stan i perspektywy nauki polityki administracyjnej

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji.

Publikacja

Nadesłane teksty spełniające wymogi redakcyjne, w przypadku pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i w związku z tym zostaną umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Do pobrania

 1. Zasady publikacji w Zeszytach Naukowych
 2. Zasady sporządzania przypisów
 3. Oświadczenie RODO

Kalendarium:

 1. Przesyłanie zgłoszeń udziału i tematów referatów wraz z abstraktem (500-1000 znaków) do dnia 6 maja 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konferencjatriada@gmail.com.
 2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej - do dnia 15 maja 2019 r.
 3. Nadsyłanie gotowych tekstów referatów - do dnia 30 czerwca 2019 r.

Opłata

  Udział bierny dla studentów i pracowników UR jest bezpłatny

 1. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 475 PLN (w tym VAT) od osoby i obejmuje:
  uczestnictwo, materiały konferencyjne, publikację referatu, poczęstunek i przerwy kawowe w trakcie obrad oraz uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji.
  Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
  Opłata konferencyjna nie obejmuje ceny noclegów.
 2. Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów: 93 1030 1999 7896 0000 0190 0086
  z dopiskiem: „Imię i nazwisko, konferencja naukowa – Triada nauk administracyjnych”

Noclegi

Dla uczestników Konferencji przygotowaliśmy promocyjną ofertę noclegową w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów.
Koszt pokoju 1 osobowego ze śniadaniem wynosi 135 PLN;
Koszt pokoju 2 osobowego ze śniadaniem wynosi 230 PLN;
Uczestników Konferencji prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji noclegów z podaniem hasła „konferencja triada” pod numerem telefonu 17 860 65 00. Można również skorzystać z bogatej oferty innych hoteli.


Komitet organizacyjny Konferencji:

dr Agata Barczewska-Dziobek
dr Anna Jacek
dr Katarzyna Kłosowska-Lasek
mgr Izabela Bentkowska-Furman
mgr Agata Fiołek

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Dane do przelewu:
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Numer konta: 93 1030 1999 7896 0000 0190 0086
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, konferencja naukowa – Triada nauk administracyjnych

Wszelkie pytania dotyczące konferencji
prosimy kierować na następujący adres e-mail: konferencjatriada@gmail.com
Konkurs dla studentów i doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na referat w panelu studencko-doktoranckim konferencji. W konkursie mogą wiziąść udział studentci i doktoranci kierunku prawo lub administracja. Szczegóły w Regulaminie.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Termin na przesyłanie zgłoszeń w konkursie został wydłużony do dnia 3.06.2019 włącznie.

Uwaga! Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do panelu studencko-doktoranckiego nastapi najpóźniej do dnia 10.06.2019 r.

Komisja konkursowa w składzie:
dr n. prawn. Sebastian Bentkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie);
dr n. prawn. Anna Jacek (Uniwersytet Rzeszowski);
dr n. praw. Katarzyna Kłosowska - Lasek (Uniwersytet Rzeszowski)Pobierz program konferencji.

Program of the International Scientific Conference